About Siti Zulaikha Binti Mohd Asri

 • Profile

 • Gender Female
 • Highest Academic Level Diploma
 • Job Seek

 • Sector Government/ Defence
 • Others

 • Type Of Transportation To Work Car
 • Licence Earned D
 • Language Proficiency

 • Spoken

 • Intermediate English
 • Fluent Bahasa Malaysia
 • Written

 • Intermediate English
 • Fluent Bahasa Malaysia
 • Viewed 54

Education

Experience

 • 2021 - 2022
  Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia

  Personel MySTEP /Pembantu Tadbir (P/O) N19

  Seksyen Pembangunan Sumber Manusia
  1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat (memo/surat/faks/emel) dan urusan
  pemfailan
  2. Melaksanakan pengurusan mesyuarat pengarah
  3. Menyelaras urusan hal ehwal kebajikan anggota kerja
  seksyen/bahagian/cawangan
  4. Berperanan sebagai juruacara dalam sesuatu majlis yang dianjurkan oleh pihak
  pengurusan
  5. Membuat semakan surat/memo/ masuk dan keluar selepas diminit oleh Pengarah
  6. Kemaskini kehadiran/cuti rehat/cuti sakit anggota kerja sebelum penyelarasan
  laporan.
  7. Membuat penyelarasan dan kemaskini borang KEW.PA -7(SENARAI ASET ALIH)
  sebelum disemak oleh pihak audit dalaman
  8. Melaksanakan tugasan mengikut arahan pihak atasan yang diberikan dari semasa
  ke semasa

 • 2013 - 2020
  Majlis Perbandaran Selayang

  Pembantu Tadbir (P/O) N19

  Unit Hasil, Jabatan Perbendaharaan
  1. Menjalankan tugas sebagai juruwang untuk mengutip kutipan hasil majlis seperti :
  – Cukai Taksiran
  – Sewaan Premis
  – Lesen Perniagaan
  – Kompaun Parkir Letak Kereta
  – Tender Sebut Harga
  2. Kutipan Cukai Taksiran PBT, Cukai Tanah, Cukai Petak PTD di bawah Negeri
  Selangor turut di kutip melalui tunai sahaja.
  3. Menjaga kaunter semakan bil Cukai Taksiran.
  4. Penyelia Kaunter Kutipan Kecil Cawangan Sri Gombak :
  – Mengawal selia juruwang yang bertugas
  – Mencetak Laporan Kutipan Harian
  – Memastikan jumlah wang kutipan \’tally\’ dengan sistem
  – Wang kutipan diserahkan kepada pihak Armour Security untuk dihantar ke bank
  secara harian
  – Memastikan kaunter dalam keadaan baik dan selamat
  – Menyediakan Laporan Kutipan Bulanan

Expertise

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Khidmat Pelanggan
Juruwang
Fast Learner

Honors & awards